Att ställa grupp mot grupp

Så, de har alltså lyckats med att ställa grupp mot grupp - Tvärtom mot vad de förespråkar.

Sverige har varit ett mycket tolerant land utan någon nämnvärd rasism förräns nu. Globalisterna har gaddat folk mot folk och lovat vitt och brett åt alla håll. De lovar att ta hand om oss med våra pengar. Nuförtiden är de så kallade antirasisterna de som bidrar till rasism och förföljelse mot oliktänkande värst, främst genom att behandla människor olika inför lagen genom sådant som hets mot folkgrupp där t.ex vita män inte anses vara en grupp som kan utsättas för rasism eller sexism. Man utvisar även skötsamma invandrare systematiskt för att de jobbar för mycket eller tar ut för lite semester, allt med de korrupta fackens hjälp. Man lyfter inte fram fredliga muslimer som kämpar för reformer inom islam utan stödjer hellre den auktoritära och förtryckande sidan. Man tar från svaga grupper i samhället som pensionärer och särbehandlar som aldrig förr. Givetvis skapar detta motsättningar. Högre upp i pyramiden är man så klart medveten om detta men tyvärr har de så kallade eldsjälarna gått på myten och tror sig kämpa för "allas lika värde". Men vänstern SKA INTE tro sig ha ensamrätt på antirasism, de är själva problemet till att rasismen växer i detta land. Inte bara vita svenskar mot invandrare, utan även invandrare mot svenskar, invandrare mot invandrare osv. Alla slåss nu om smulorna som blir över efter de korrumperades framfart. Problemet har växt till sådana proportioner att vi till och med kan ha ett inbördeskrig om inget görs. Jag tror att det viktigaste är att upplysa om vilka som ligger bakom det verkliga lidandet som mellanösterns folk fått utså vilket bidragit till det hat som många av dem nu känner. De vill hämnas och jag förstår dem till viss del. Problemet är avsaknaden av kunskap. Det är inte det svenska folket som krigat sönder deras länder, det är politikerna och globalisterna som gjort det. Svenskar och andra folk i västvärlden har lurats och manipulerats till att med bedövade sinnen passivt se på när NATO och dess allierade kört sitt attackkrig förklätt som en kamp för demokrati. Med hjälp av VISSA svenskar. Deras vrede är missriktad. De borde ena sig med oss mot globalisterna, den största elefanten i rummet. Vi borde kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt. Men det kräver att vi som sett igenom manipulationen upplyser om de verkliga förövarna. Här är en video av en man som förklarar saken kortfattat och mycket bra. 

     https://youtu.be/0P79yZL56dM

ImplodeXComment