Jag är rasist!

Replik

Enligt somliga är jag rasist. Jag upptäckte det häromdagen när jag lekte med mina underbara rasblandade barn. En tilltagande känsla av att vara rasförrädare. Jag skojar givetvis..

Tydligen behöver jag klargöra återigen hur jag ser på rasism och nationalism eftersom en del folk med kraftigt begränsad fattningsförmåga har hittat fram till mig på bl.a Twitter. Ni vet det där grundläggande, att veta hur man skiljer på rasism och nationalism eller patriotism. Och, jag får väl dra min syn på saken igen då..

För det första så är jag Libertarian i grunden vilket innebär att jag ställer mig bakom äganderätten och ickeaggressionsprincipen.

Varsågod, härifrån kan du utgå om du vill lära dig mer..

Varsågod, härifrån kan du utgå om du vill lära dig mer..

Äganderätten innebär att alla människor har rätt till sin egendom och sin egen kropp. Det betyder att jag även vill att du ska ha denna rätt men jag tänker inte tvinga på dig den åsikten med våld, tvång eller hot om våld då jag stöder ickeaggressionsprincipen.

I en perfekt värld hade jag inte varit nationalist, jag ser helst ännu mindre styren där beslut fattas på bynivå och liknande. Men då Sverige är vad jag anser lurat in i EU så har även landet blivit begränsat i självbestämmande. Det blir således viktigt att försvara landet för att kunna försvara de ännu mindre sammanslutningarna vilka jag håller närmst om hjärtat. Ett försvar mot globalismen och drömmen om världsherraväldet som de flesta av våra politiker stöder, mer eller mindre medvetet. Därav kallar jag mig numera också för nationalist eftersom jag försvarar äganderätten och IAP. EU begår brott mot den svenska äganderätten vilket leder till aggression via den svenska staten på folket. Vi kan diskutera nyanser och fördjupa oss i detta om du vill, det går alldeles utmärkt, men först måste du lära dig hur man argumenterar för sin sak utan att kasta påståenden omkring dig om vem eller vad jag står för..

Jag föredrar decentralisering framför centralisering då jag tror på verklig mångfald istället för en gigantisk likriktad massa. Vi är alla olika och bör således vara fria att utöva religion och ha åsiktsfrihet, uttrycksfrihet utan lagar och regler vilka syftar till att begränsa individen till förmån för kollektivet. Är du muslim kommer jag att respektera dig, det bekommer mig inte om du vill be fem gånger om dagen även om jag kan tycka att det är märkligt, däremot har jag problem om du är islamist, dvs att du vill påtvinga mig sharia samt hota mig och min familj eller döda oss. Är du vänster kommer jag respektera dig som person men jag kommer också ha invändningar mot din ideologi eftersom den strider både mot äganderätt och IAP. Jag skiter fullständigt i din hudfärg eller sexuella läggning så länge du inte försöker tillskansa dig specialbehandling eller försöka få till lagar som exkluderar andra och ger dig unika frikort eller fördelar. Jag kommer också att motsätta mig att du försöker indoktrinera mina barn med din lära, eftersom jag tycker att du kan sköta dig själv. Du har inget att göra med min familj när det gäller föräldraledighet eller om mina barn ska leka med dockor eller bilar eftersom det strider mot äganderätten och IAP.

Att jag inte vill ha mer invandring beror inte på ett hat mot främlingar, det beror på att det görs på ett främst socialistiskt sätt, dvs det drabbar folk negativt med nuvarande system då man stjäl från vissa för att ge till andra. Det är också ett abnormt stort antal som bevisligen inte är hanterbart. Jag anser också att det varken gynnar nyanlända, svenskar eller de invandrare som bott i landet länge. Allra minst de som redan är här och har skapat sig nya liv efter verklig flykt. Ja, jag är för att kasta ut våldsbrottslingar och våldtäktsmän. Om du tycker det är rasistiskt har du större problem än mig och jag utgår ifrån att du har ett extra rum eller madrass där en flykting bor. Men du har inte rätt att tvinga andra att utföra din egen godhet. Hade invandringen varit organisk genom folk som vill hjälpa andra är jag för det. Men det är den som vill hjälpa som ska göra det, din skenheliga godhet går istället ut över de som kostnaden tas ifrån. Gamla, sjuka, barn, sjukvård, rättsväsende, arbete, trygghet o.s.v.

Libertarianism är mer av en filosofi än en ren ideologi. Det är ett tänkande under ständig utveckling, något som inte anser sig ha den ultimata sanningen men ambitionen att finna den.

Så, nu hoppas jag att du förstår lite bättre annars kan jag inte hjälpa dig mer. Men gör dig själv en tjänst och lyssna på vad som sägs, inte vad du själv VILL höra. Verkligheten skiter nämligen fullständigt i dina känslor..

ImplodeXComment