Kapitalism

Genom att vara fullt ut kapitalistisk har jag åtminstone fått någon form av överlevnadskrok att spinna vidare på i den riggade marknaden - sossevärlden.

Jag kan välja att vara fri men då kommer jag att vara en brottsling.

"Alla ska med, ingen ska slippa undan" tänket åsidosatt, så måste man, om man vill tjäna pengar utnyttja sin varelse till fullo.

Och detta bör man göra intill pengar inte längre är en issue.

Att hindra för detta är en synd och bör straffas enligt följande;

*Den som stoppar en man/kvinna i dess framfart har gjort det den ville och nu skall denne få smaka på gille.

Om denne motsäger sig gille ska denne få dille..

Som leder till död och förruttnelse.

Slut.

ImplodeXComment