Språket

Vi ändrar lite och återgår till priser i svenska kronor i stället för euro som det var förut. Textmässigt kommer vi fortsätta att blanda svenska och engelska.

Må så godis

ImplodeXComment